บางจาก เทอร์ไบน์

บางจาก เทอร์ไบน์  น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องกังหันไอน้ำ กังหันก๊าซ และกังหันน้ำ ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม อันเป็นผลรวมจากการเลือกสรรน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านขบวนการกลั่นมาเป็นพิเศษ  และสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

o ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดีเป็นพิเศษ มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยไม่โคลนในน้ำมัน

o มีดัชนีความหนืดสูง ความหนืดไม่เปลี่ยนแปลงมาก เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป

o ป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะ

o ต้านทานต่อการเกิดฟอง และฟองอากาศในน้ำมันสามารถแยกตัวออกได้รวดเร็ว

o น้ำที่ติดมาสามารถแยกตัวออกจากน้ำมันได้ดี

 

การใช้งานของ บางจาก เทอร์ไบน์

 

นื่องจากคุณภาพยอดเยี่ยมของน้ำมันเทอร์ไบน์เป็นผลให้สามารถใช้งานเอนกประสงค์ได้อย่างดีสำหรับงานที่มีความสำคัญมากๆ  เครื่องจักรกลที่ละเอียด รวมทั้งใช้งานหล่อลื่นแบบหมุนเวียน แบริ่งต่างๆ ระบบไฮโดรลิค และห้องเกียร์ต่างๆได้เป็นอย่างดี

 

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ