บทความที่ 2 : การเทียบสเปคของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ (Motor oil หรือ Engine oil) หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า น้ำมันเครื่อง จะมีเกรดของน้ำมันที่ควรดูอยู่ 2 เกรด คือ SAE และ API ยกตัวอย่างเช่น น้ำมัน PTT V120 ขนาด 5 Lit จะเทียบกับ บางจากเป็นรุ่นไหน ?

จากสติกเกอร์ ที่ติดข้างแกลลอล จะบอกเกรด SAE เป็น เบอร์ 40 และ API เป็นเกรด CC/SD เราก็จะเทียบได้กับ

น้ำมันเครื่องบางจาก SUPER HDX  SAE-40  เพราะว่าเป็น SAE เบอร์ 40 และ API เป็นเกรด CC/SD เหมือนกัน  และสามารถใช้แทนกันได้  ตัวอื่นๆ ก็เทียบในลักษณะเดียวกัน  จำไว้นะครับว่า

1)เทียบเกรด SAE ให้เป็นตัวเลขเดียวกัน

2)เทียบเกรด API ให้เป็นตัวอักษรชุดเดียวกัน

ท่านก็จะสามารถเทียบได้ หากท่านไม่แน่ใจทางบริษัทฯ เราสามารถเทียบให้ท่านได้ Tel.086-345-0475 ยินดีให้บริการ ทุกท่านครับ