FURiO Premium Hydraulic AW

FURiO Premium Hydraulic AW  น้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพสูงชนิดผสมสารต้านทานการสึกหรอ (AW) ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจน รองรับสภาพการใช้งานหนัก อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของระบบไฮดรอลิค ป้องกันการสึกหรอของปั๊ม และกระบอกไฮดรอลิค

 

ลักษณะการใช้งาน

o ระบบไฮดรอลิคในจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลหนัก เช่น รถขุด รถตัก รถแทรคเตอร์ เป็นต้น

o ระบบไฮดรอลิคในงานอุตสาหกรรม  หล่อลื่นเครื่องอัดลม-แวกกั้มปั๊ม

 

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

o Denison HF-0, HF-1,  HF-2     o U.S. Steel 126, 127, 136     o Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70

o DIN 51354, Part 2 (FZG stage 12)     o Vickers I-286-S, M-2950-S     o DIN 51524, Part 2 (HLP) and 3

o Eaton E-FDGN-TB002-E     o Bosch Rexroth     o SS 155434 AM     o ASTM D6158-05 (HM, HV)

o AFNOR NF E48-603     o SEB 181 222 (HLP)     o ISO 11158 (HM, HV)