บางจาก FURIO G ULTRA (120 ml.) หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน

บางจาก FURIO G ULTRA (120 ml.) หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน ประกอบด้วยสารชะล้างทำความสะอาดหัวฉีด (Clean up) คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการเติมผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน หรือ แก๊สโซฮอล์ ในรถยนต์ที่เป็นระบบหัวฉีดแบบ GDI และ PFI  พร้อมสารลดแรงเสียดทานสูตรพิเศษ (Friction Modifier) ช่วยทำให้รถยนต์มีอัตราเร่งและกำลังดีขึ้น และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

o ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์และหัวฉีด ตั้งแต่ถังแรกของการใช้งาน

o ช่วยทำความสะอาดห้องเผาไหม้และวาล์วไอดีอย่างสมบูรณ์

o ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ให้เหมือนใหม่อยู่เสมอ

o ช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้กำลังและอัตราเร่งดีขึ้น

การใช้งานของ FURiO G ULTRA

o เติมฟิวริโอ จี อัลตร้า 1 กระป๋องต่อน้ำมันเชื้อเพลิง 40 ลิตร

o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินทุกประเภททั้งรุ่นเก่า จนถึงรุ่นปัจจุบัน

o สามารถเติมลงในเครื่องยนต์ที่มีระบบหัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น GDI และ PFI

o ใช้ได้สำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน และ แก๊สโซฮอล์ ตั้งแต่ E10, E20 จนถึง E85

o สามารถเติมลงในรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และสมรรถนะสูง (Big Bike)