บางจาก Ultra HD (หัวเชื้อน้ำมันดีเซล)

บางจาก Ultra HD  เป็นหัวเชื้อน้ำมันดีเซล ประกอบด้วยสารชะล้างทำความสะอาดหัวฉีดระดับ Clean up  และสารเพิ่มค่าซีเทนคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเติมผสมในน้ำมันดีเซล ทำให้ยานยนต์ดีเซลที่เติม บางจาก อัลตร้า เอชดี มีคุณสมบัติดังนี้

o  เพิ่มพลังของเครื่องยนต์

o  ลดควันดำจากท่อไอเสีย

o  ยืดอายุเครื่องยนต์

o  ทำความสะอาดระบบหัวฉีด และเครื่องยนต์

o  ลดปริมาณการปล่อยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนลง 63% ลด CO ได้ถึง 34% และลด NOx ได้ถึง 53%

o  ช่วยให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และสตาร์ทเครื่องยนต์ติดง่าย

o  ช่วยประหยัดน้ำมันดีเซล สูงสุด 3.5%

 

การใช้งานของ บางจาก Ultra UD

o  เหมาะสำหรับยานยนต์สมรรถนะสูง เช่น รถยนต์ รถปิ๊กอัพ รถ SUV

o  เหมาะสำหรับยานยนต์ที่ใช้งานหนักทุกชนิด เช่น รถหัวลาก รถบรรทุก รถโดยสาร และรถทัวร์

o  เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะที่ใช้งานหนัก