บางจาก รัสพรูฟ

บางจาก รัสพรูฟ ผิวของชิ้นงานโลหะต่างๆ ถ้าทิ้งไว้เฉยๆ จะเกิดการกัดกร่อนสนิมเกิดเนื่องมาจากความชื้นและอ๊อกซิเจนในบรรยากาศ ทำให้ชิ้นงานเสื่อมคุณภาพ “บางจาก รัสพรูฟ” เป็นน้ำมันป้องกันสนิม ที่ประกอบด้วยสารป้องกันสนิมชนิดพิเศษคุณภาพสูงที่ผสมในตัวทำละลาย หลังจากพ่น, จุ่มหรือทาแล้วตัวทำละลายจะระเหยไปคงเหลือแต่ฟิล์มปิดกันสนิมบางๆ ซึ่งโปร่งแสง เหมาะสำหรับชิ้นงานที่เก็บไว้ในที่ร่ม หรือบรรจุหีบห่อในการขนส่งและเคลื่อนย้าย แต่ไม่เหมาะในการใช้กับโลหะที่เก็บไว้ในที่กลางแจ้ง

การใช้งานของ บางจาก รัสพรูฟ

รัสพรูฟ 0314, 1264, 528 : เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการฟิล์มน้ำมัน

รัสพรูฟ W931, 532 : เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการ คุณสมบัติในการระเหยแห้งเร็ว

รัสพรูฟ 533 : ใช้สำหรับงานป้องกันสนิมชนิดผสมตัวทำละลาย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการฟิล์มบางๆ สำหรับชิ้นงานที่เก็บในร่ม มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากมีจุดวาปไฟสูงกว่ารัสพรูฟ 532

การใช้งานน้ำมันป้องกันสนิม เพื่อให้ได้ผลเต็มที่ ต้องมีการเตรียมพื้นผิวของชิ้นงานให้สะอาด ปราศจากฝุ่น สนิมและความชื้น การทาต้องทาทันที่หลังจากทำความสะอาดชิ้นงาน และต้องทาให้ทั่วถึง