บางจาก นีทคัท เอเอ็ม 32เอส

บางจาก นีทคัท เอเอ็ม 32เอส น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วน ( Transparent non-corrosive cutting fluid ) ที่ผลิตจากน้ำมันปิโตรเลียมคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูงประเภท ซัลเฟอร์ (Calcium Sulfonate) , สารป้องกันการเกิดปฏิกริยารวมตัวกับออกซิเจน,  สารป้องกันการเกิดสนิม โดยมีสารป้องกันการเกิดละอองฝอยของน้ำมันเป็นพิเศษ

การใช้งานของ บางจาก นีทคัท เอเอ็ม 32เอส

o ใช้ในงานช่างโลหะ ได้แก่ งานตัดหรืองานกลึงโลหะชนิดที่เป็นเหล็ก

o มีคุณสมบัติในการชะล้างพาเศษโลหะขนาดเล็กออกจากชิ้นงานได้ดีเยี่ยม

o ใช้กับงานโลหะที่เป็นงานเบาถึงปานกลาง