บางจาก นีทคัท เอเอ็ม 16พี

บางจาก นีทคัท เอเอ็ม 16พี น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วนสูตรพิเศษ ( Transparent non-corrosive cutting fluid ) ที่ผลิตจากน้ำมันปิโตรเลียมคุณภาพสูงผสมสารเพิ่มคุณภาพ อาทิเช่น สารเพิ่มคุณภาพประเภท ฟอสฟอรัสและเอสเตอร์ที่ช่วย เพิ่มคุณสมบัติด้านการหล่อลื่นให้ดีเยี่ยม , ปกป้องการเกิดปฏิกริยากับความร้อน , ป้องกันการเกิดสนิม และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ที่ช่วยป้องกันการเกิดละอองฝอยของน้ำมันเป็นพิเศษ บางจาก นีทคัท เอเอ็ม 16พี ปราศจากสีและกลิ่นทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

การใช้งานของ บางจาก นีทคัท เอเอ็ม 16พี

o เหมาะสมกับงานทั้งประเภทงานโลหะและงานอโลหะ

o มีคุณสมบัติในการชะล้างพาเศษโลหะขนาดเล็กออกจากชิ้นงานได้ดีเยี่ยม

o ใช้กับงานโลหะที่เป็นงานเบาถึงปานกลาง