บางจากน้ำมันทาแบบ คอนกรีต-10

บางจากน้ำมันทาแบบ คอนกรีต-10 น้ำมันทาแบบชนิดผสมน้ำหล่อคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตติดแบบเวลาถอดช่วยให้การถอดแบบง่ายขึ้น

การใช้งานของ บางจากน้ำมันทาแบบ

บางจากน้ำมันทาแบบชนิดผสมน้ำ สามารถใช้ได้ทั้งกับแบบไม้และแบบเหล็ก ช่วยให้การถอดแบบ

สะดวกขึ้น  ผิวคอนกรีตเรียบสวยหลังถอดแบบ ซึ่งจะต้องผสมน้ำก่อนใช้ให้เจือจาง

แนะนำให้ใช้อัตราส่วนน้ำมันทาแบบผสมน้ำตั้งแต่ 1:10 – 1:20