เกี่ยวกับเรา

          บริษัท รีไนท์ คอปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องบางจาก ทุกชนิดผลิตภัณฑ์  ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมพาพันธุ์ พ.ศ. 2548 โดยทีมงานวิศวกรและนักบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่เคยผ่านงานด้านน้ำมันหล่อลื่นรายใหญ่ในประเทศไทย และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง น้ำมันหล่อลื่นและจารบี (Lubricants & Grease)   โดยจำหน่ายและให้บริการกับ กลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ที่มีความต้องการใช้น้ำมันหล่อลื่น

         โดยที่ บริษัทฯ สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ทั้งในด้านบุคลากรผู้ให้ความรู้  และบริการหลังการขาย ระบบซ่อมบำรุง รวมถึงการจัดการระบบการจัดการแก่ผู้ประกอบการ ให้บริการคำปรึกษาด้านการจัดการน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว  อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

                                                                  ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน          

        คณะผู้บริหาร                         

บริษัท รีไนท์ คอปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด